1
Adatbekérés
2
Díjszámítás
3
Ajánlatkészítés
4
Ajánlat elküldése
Nyilatkozatok/ Befogadási feltételek
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi nyilatkozatokat és ha azok mindegyike megfelel a valóságnak, valamint Biztosítási Szerződése kapcsán kifejezettem elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat, jelölje be a nyilatkozatok végén található jelölőnégyzetet!
  • Állandó Magyarországi lakcímmel rendelkezem, Magyarországon legalább 12 hónapja, ugyanazon munkáltatónál, folyamatos és legalább heti 30 órás munkaviszonnyal rendelkezem;
  • Nem vagyok saját cégem, vagy közeli hozzátartozóm alkalmazottja, nem vagyok egyéni vállalkozó, nem vagyok (rokkant) nyugdíjas és nem kapok rokkantsággal összefüggő járadékot;
  • Munkáltatóm nem jelentett be létszámcsökkenést, ill. nem adott sem írásbeli, sem szóbeli tájékoztatást arról, hogy munkaviszonyomat / jogviszonyomat felmondás veszélyezteti;
  • Jelenleg nem állok felmondás vagy próbaidő alatt, tudomásom szerint nem tartozom azon alkalmazottak körébe, akiknek a munkáltatónál végrehajtott átszervezés, csoportos létszámleépítés, vagy ilyennek nem minősülő létszámcsökkentés miatt megszűnhet a munkaviszonya;
  • Jelenleg nem vagyok munkanélküli / regisztrált álláskereső, nem állok regisztrált keresőképtelen (betegállomány) állapotban betegségből, vagy balesetből eredendően;
  • Az elmúlt 3 évben nem voltam 30 napot meghaladó betegségből, illetve 60 napot meghaladó balesetből származó betegállományban;
  • Nem rendelkezem maradandó egészségkárosodással, ill. krónikus betegséggel, amellyel kapcsolatban az elmúlt 12 hónapban egymást követő 30 napnál hosszabb ideig gyógyszeres vagy orvosi kezelést kaptam volna, illetve ezzel összefüggésben nem helyeztek orvosi vizsgálat alá.
Díjszámításhoz szükséges személyi adatok
Ft